Pro povinné

Zjistil jsem, že je na mě exekuce. Co mám dělat?

Pokud nechcete, aby Vás exekutor navštívil u Vás doma nebo proti Vám provedl exekuci jiným způsobem, máte poslední možnost svůj dluh uhradit. Uhradíte-li svůj dluh do 30 dnů od obdržení Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti (dále jen „Výzva“), která Vám byla zaslána, krátí se odměna exekutora na polovinu.

Přesnou částku k úhradě dluhu najdete ve Výzvě. Pokud je úrok, úrok z prodlení, poplatek z prodlení, popřípadě jiné plnění uvedené ve Výzvě stanoveno procentní sazbou, je třeba si před zaplacením celé dlužné částky zjistit na Exekutorském úřadu její aktuální výši.

Pamatujte na to, že:

 • Po nařízení exekuce musíte zaplatit přímo exekutorovi, nikoli Vašemu věřiteli.
 • Placení se nevyhnete tím, že nebudete přebírat poštu. Naopak, čím déle placení odkládáte, tím více se Váš dluh navyšuje. Pouze Váš aktivní přístup může odvrátit nepříznivé následky exekuce a návštěvu exekutora u Vás doma.
 • Abyste byli informováni o všem, co se v exekuci děje, sdělte na Exekutorském úřadě Vaše skutečné bydliště a telefonický kontakt na Vás.
 • Jako povinný máte právo být poučeni o svých právech a povinnostech. Tato poučení jsou obsažena v dokumentech, které dostáváte.

Svůj dluh uhraďte jedním z následujících způsobů:

 • převodem z účtu nebo vložením částky na účet přímo na přepážce MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.)
  Číslo účtu: 199766547/0600
  Variabilní symbol: spisová značka Vaší exekuce za písmeny EX bez lomítka (např.: u sp. zn.: 146 EX 180/16 je variabilní symbol: 18016)
 • v hotovosti přímo na Exekutorském úřadě – v úředních hodinách
 • poštovní poukázkou typu „A“ (vyzvednete si na poště).

Pro mezinárodní platby použijte IBAN: CZ8206000000000199766547, BIC (SWIFT): AGBACZPP

 

Budete-li kontaktovat Exekutorský úřad, vždy uvádějte tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • spisovou značku (na dokumentech je uvedena vpravo nahoře, začíná 146 EX … ).

Dodržujte prosím úřední hodiny, kdy jsme schopni se vám plně věnovat. Dobu mimo úřední hodiny si vyhrazujeme pro nerušenou práci třeba právě na Vašem případu.

 

Pokud z opravdu vážných důvodů nemůžete uhradit pohledávku jednorázově, sdělte na Exekutorském úřadě reálnou výši splátek tak, aby k úhradě došlo v co nejkratším možném termínu. První úhradu pošlete co nejdříve.

Výše splátek a doba splácení by měla být adekvátní výši Vašeho dluhu, jinak soudní exekutor provede některý efektivnější způsob exekuce či budete navštíveni vykonavatelem za účelem prověření Vašich majetkových poměrů. Mějte na paměti, že čím déle dluh splácíte, tím více se navyšují nejen náklady, které po Vás budeme vymáhat, ale i samotný dluh.

O splátky můžete požádat zde.

Novinky

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Z důvodu zavedení zákonné povinnosti nahrávat telefonní hovory měním telefonní číslo. Pro kontaktování exekutorského úřadu volejte tel: 220 770 146.

Více novinek