Exekutorský úřad Praha 1

JUDr. Jiří Bulvas byl jmenován soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 1 v roce 2010.

Co děláme

Provádíme vymáhání peněžitých pohledávek a vymáhání práv na nepeněžitá plnění (např. vyklizení), a to v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Kde působíme

Exekuční činnost provádíme na celém území České republiky.

Jak fungujeme

Fungujeme rychle a efektivně.

Dražby movitých i nemovitých věcí provádíme téměř vždy elektronicky prostřednictvím portálu  www.okdrazby.cz. Nemusíte nikam jezdit a dražíte pěkně v klidu z pohodlí domova.

Exekutorský úřad Praha 1 klade velký důraz na vyspělý a stále inovovaný software. Samozřejmostí je vedení spisů v elektronické podobě, což našim oprávněným umožňuje mj. dálkový přístup do jejich spisů a zasílání pravidelných reportů nastavených přesně podle jejich představ.

Dbáme také na kvalitní personální obsazení. Podařilo se nám vybudovat fungující tým zkušených pracovníků, kteří jsou pravidelně proškolováni.

Vážíme si našich oprávněných. Zřídili jsme samostatnou telefonní linku pro oprávněné tak, aby se mohli kdykoli informovat o stavu svých případů. 

Kdo hradí náklady spojené s exekucí

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání svého nároku. Náklady, které mu takto vzniknou, hradí oprávněnému povinný. Totéž platí o nákladech exekuce – náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Náklady oprávněného a náklady exekuce jsou vymoženy v rámci exekučního řízení na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Informace

Adresa:

JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Jablonecká 322/72
190 00 Praha 9

IČ: 72078201

Tel.: 220 770 146
E-mail: podatelna@exekutorpraha1.cz
www: www.exekutorpraha1.cz
Datová schránka: cehtqyt

Úřední hodiny:

Pondělí 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Čtvrtek 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Novinky

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Z důvodu zavedení zákonné povinnosti nahrávat telefonní hovory měním telefonní číslo. Pro kontaktování exekutorského úřadu volejte tel: 220 770 146.

Více novinek