GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

IČ: 72078201

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-mail: poverenec@exekutorpraha1.cz
Tel.: 286028055

Konkrétní informace pro jednotlivé skupiny jsou uvedeny v příslušných odkazech.

  • Účastníci exekučního řízení (informace o zpracování oú) odkaz
  • Dodavatelé (informace o zpracování oú) odkaz
  • Uchazeči o zaměstnání (informace o zpracování oú) odkaz, (souhlas se zpracováním oú) odkaz, (odvolání souhlasu) odkaz

Žádost subjektu údajů odkaz

Novinky

Upozornění na změnu názvu banky

Dovolujeme si upozornit, že od 1.5.2016 působí společnost GE Money Bank, a.s. pod novým názvem MONETA Money Bank, a. s. Jedná se však pouze o změnu názvu banky, číslo účtu pro zasílání plateb zůstává i po této změně stejné.

Dražíme elektronicky

Dražbu nemovitostí provádíme i elektronicky. Spolupracujeme s dražebním portálem www.okdrazby.cz. Neztrácíte čas dopravou na dražbu. Zamezí se jakékoli vzájemné ovlivňování držitelů před dražbou. Větší účast dražitelů přináší i vyšší výnos z dražby.

Exekuční návrh od 1. 1. 2013

Vzor exekučního návrhu, pro použití od 1. 1. 2013 najdete v sekci “Ke stažení”.

Více novinek