Movité věci

Dražba dne: 26.04.2021 v 09:00 hod.
Místo konání: www.portaldrazeb.cz
Spisová značka: 146 EX 644/20-56

Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis:
Jedná se o dražbu vozidla PEUGEOT 307. Identifikace vozidla viz znalecký posudek. Technický stav vozidla zjištěn znalcem dne 12.03.2021 prohlídkou na hlídaném parkovišti v ulici Na Malém klínu, Praha 8 za účasti vykonavatele exekutora. Zkušební jízda byla provedena. Motor lze nastartovat, běží pravidelně, vzhledem k projezdu km se jeví hlučnější. Vozidlo se při jízdě chová stabilně. Brzdy zejména zadní nápravy hlučné, kotouče jsou napadeny z 1/3 hloubkovou korozí. Zřejmá zvýšená hlučnost i dalších skupin. Jiné nedostatky nebyly v průběhu jízdy shledány. Celkem ujeto při prohlídce vozidla cca 5 km. Technický stav, údaje o opravách, výbava vozidla viz znalecký posudek.

Prohlídky jsou organizovány. Zájemci o dražbu si mohou draženou movitou věc prohlédnout na parkovišti naproti adrese Na Malém klínu 18, 182 00 Praha 8 (GPS souřadnice: 50.1270586N, 14.4755439E), a to dne 23.04.2021 od 09:00 hod. do 09:20 hod. V den prohlídky bude na uvedeném místě vykonavatel exekutora, jehož tel. č. je 775146821.

Movitá věc Rozhodná cena Nejnižší podání foto
Dražba vozidla PEUGEOT 307 42 000 Kč 14 000 Kč
Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba dne: 26.04.2021 v 10:00 hod.
Místo konání: www.portaldrazeb.cz
Spisová značka: 146 EX 644/20-57

Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis:
Jedná se o dražbu vozidla HYUNDAI GETZ. Identifikace vozidla viz znalecký posudek. Technický stav vozidla zjištěn znalcem dne 12.03.2021 prohlídkou na hlídaném parkovišti v ulici Na Malém klínu, Praha 8 za účasti vykonavatele exekutora. Zkušební jízda byla provedena. Motor lze nastartovat, běží pravidelně, vzhledem k projezdu km se jeví hlučnější. Zřejmý únik oleje. Brzdy přední nápravy hlučné, sjeté kotouče jsou napadeny korozí. Zřejmá zvýšená hlučnost i dalších skupin. Jiné nedostatky nebyly v průběhu jízdy shledány. Celkem ujeto při prohlídce vozidla cca 5 km. Technický stav, údaje o opravách, výbava vozidla viz znalecký posudek.

Prohlídky jsou organizovány. Zájemci o dražbu si mohou draženou movitou věc prohlédnout na parkovišti naproti adrese Na Malém klínu 18, 182 00 Praha 8 (GPS souřadnice: 50.1270586N, 14.4755439E), a to dne 23.04.2021 od 09:30 hod. do 09:50 hod. V den prohlídky bude na uvedeném místě vykonavatel exekutora, jehož tel. č. je 775146821.

Movitá věc Rozhodná cena Nejnižší podání foto
Dražba vozidla HYUNDAI GETZ 27 000 Kč 9 000 Kč
Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Novinky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Opatření související s nepříznivým vývojem epidemiologické  situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Omezujeme úřední hodiny takto:

PONDĚLÍ        09:00 – 12:00         13:00 – 15:00

STŘEDA         10:00 – 12:00         13:00 – 16:00

V zájmu zamezení možného šíření onemocnění COVID-19 žádáme účastníky exekučního řízení, aby v co možná největší míře omezili osobní návštěvu Exekutorského úřadu Praha 1.

V neodkladných záležitostech Vás žádáme o zakrytí dolní části obličeje respirátorem. Vaše dotazy lze řešit přednostně prostřednictvím emailu: podatelna@exekutorpraha1.cz, případně telefonicky na čísle 286 028 058. Úhrady je možné provádět převodem na účet 199766547/0600, či vkladem na tento účet na pobočce MONETA Money Bank, a.s., popřípadě poštovní poukázkou.

Upozornění na změnu názvu banky

Dovolujeme si upozornit, že od 1.5.2016 působí společnost GE Money Bank, a.s. pod novým názvem MONETA Money Bank, a. s. Jedná se však pouze o změnu názvu banky, číslo účtu pro zasílání plateb zůstává i po této změně stejné.

Dražíme elektronicky

Dražbu nemovitostí provádíme i elektronicky. Spolupracujeme s dražebním portálem www.okdrazby.cz. Neztrácíte čas dopravou na dražbu. Zamezí se jakékoli vzájemné ovlivňování držitelů před dražbou. Větší účast dražitelů přináší i vyšší výnos z dražby.

Více novinek