Movité věci

Dražba dne: 21.04.2020 v 09:00 hod.
Místo konání: www.okdrazby.cz
Spisová značka: 146 EX 714/19-96

Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Movitá věc Rozhodná cena Nejnižší podání foto
Dražba senážního lisu Budissa Bagger RT 8000 1 701 000 Kč 567 000 Kč
Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba

Dražba
0 Kč 0 Kč

Novinky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Opatření související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Omezujeme úřední hodiny takto:

Pondělí           09:00 – 12:00 

Středa            13:00 – 16:00

V zájmu zamezení možného šíření onemocnění COVID-19 žádáme účastníky exekučního řízení, aby v co možná největší míře omezili osobní návštěvu Exekutorského úřadu Praha 1. V neodkladných záležitostech Vás žádáme o zakrytí dolní části obličeje. Vaše dotazy lze řešit přednostně prostřednictvím emailu: podatelna@exekutorpraha1.cz,  případně telefonicky na čísle 286 028 058. Úhrady je možné provádět převodem na účet 199766547/0600, či vkladem na tento účet na pobočce MONETA Money Bank, a.s., popřípadě poštovní poukázkou.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění na změnu názvu banky

Dovolujeme si upozornit, že od 1.5.2016 působí společnost GE Money Bank, a.s. pod novým názvem MONETA Money Bank, a. s. Jedná se však pouze o změnu názvu banky, číslo účtu pro zasílání plateb zůstává i po této změně stejné.

Dražíme elektronicky

Dražbu nemovitostí provádíme i elektronicky. Spolupracujeme s dražebním portálem www.okdrazby.cz. Neztrácíte čas dopravou na dražbu. Zamezí se jakékoli vzájemné ovlivňování držitelů před dražbou. Větší účast dražitelů přináší i vyšší výnos z dražby.

Více novinek